Staffing Management Services B.V.    

 

Beste Leverancier, Beste Zelfstandige,


U ontvangt deze e-mail omdat u bent ingeschreven in de Inhuurdesk van Staffing MS en in Nederland bent gevestigd of de applicatie in de NL taal hebt ingesteld.

Met ingang van 8 oktober 2018 verloopt de tijdelijke inhuur van extern personeel voor onderstaande opdrachtgevers, voor zover dit niet via bestaande overeenkomsten mogelijk is, middels de Inhuurdesken van Talentenregio en SwiF (Samenwerken in Flevoland):

 

Talentenregio

Samenwerken in Flevoland (SwiF)

 • Gemeente Dalfsen                                
 • Gemeente Deventer
 • Gemeente Hardenberg
 • Gemeente Hattem
 • Gemeente Heerde
 • Gemeente Kampen
 • Gemeente Meppel
 • Gemeente Oldebroek
 • Gemeente Olst-Wijhe
 • Gemeente Ommen
 • Gemeente Raalte
 • Gemeente Steenwijkerland
 • Gemeente Westerveld
 • Gemeente Zwolle
 • Omgevingsdienst IJsselland
 • Shared Service Centrum ONS
 • Gemeente Dronten
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Noordoostpolder
 • Gemeente Urk
 • Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV)

 


Op grond van de Europese Aanbestedingswet is de Inhuurdesk ingericht als een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Het DAS is ingericht voor diverse categorieën welke terug te vinden zijn in de 'selectieleidraad'. Deze is als bijlage in het DAS toegevoegd.

Vanaf 8 september 2018 kunt u zich als leverancier of zelfstandige aanmelden voor het DAS. Een eventuele bestaande registratie bij Staffing MS betekent niet dat u automatisch toegelaten wordt tot het DAS. Staffing MS zal uw verzoek tot toelating beoordelen. U kunt uw verzoek voor toelating tot DAS Talentenregio of DAS SwiF doen door in te loggen met uw gebruikersaccount. Bovenin uw scherm vindt u het tabblad Dynamisch Aankoopsystemen waar de aankoopsystemen DAS Talentenregio en DAS SwiF klaar staan. Daar vindt u ook de benodigde instructies en informatie voor de werking van het DAS.

LET OP: Indien u in aanmerking wenst te komen voor zowel opdrachten bij de opdrachtgevers van Talentenregio als voor opdrachten bij opdrachtgevers van SwiF, dan dient u voor beide aankoopsystemen apart een verzoek tot toelating te doen.
Voor meer uitleg over hoe u zich binnen de Inhuurdesk aan kunt melden voor een DAS verwijzen wij u graag naar de volgende instructievideo http://staffingsupport.nl/vraag/aanmelden-das/

De periode voorafgaand aan 8 oktober 2018  heet de instellingsfase. Gedurende deze periode zetten de opdrachtgevers geen opdrachten uit via de nieuwe DAS. De instellingsfase is bedoeld als termijn waarin leveranciers zich kunnen aanmelden en waarin de Inhuurdesk van Staffing MS deze aanmeldingen kan beoordelen.

Ga voor het tijdig inschrijven van 8 september 2018 tot 8 oktober 2018 naar onderstaande tijdelijke websites: www.inhuurdesktalentenregio.nl en/of www.inhuurdeskswif.nl.

Indien u zich op 8 oktober 2018 of later in wilt schrijven voor het DAS dan kan dit via: www.talentregiohuurtin.nl en/of www.flevolandhuurtin.nl.

Vanaf 8 oktober zal de plaatsingsfase van start gaan. Vanaf dat moment worden de aanvragen voor het DAS Talentenregio gepubliceerd op www.talentenregiohuurtin.nl en voor het DAS SwiF op www.flevolandhuurtin.nl. De opdrachtgevers zijn voornemens de inhuuropdrachten in ieder geval tot en met 8 oktober 2021 via het DAS uit te vragen. Hierna kan de looptijd worden verlengd.                      

Wij nodigen u uit uw verzoek(en) tot toelating voor het DAS in te dienen.


Vragen?
Heeft u vragen over een van de genoemde onderwerpen of over de Inhuurdesk in het algemeen, neem contact op met:
Leverancier Management
E: support@staffingms.com
T: +31 10 7600 900


Met vriendelijke groeten | Mit Freundlichen Grüßen | Kind regards,

Staffing Management Services B.V.
leveranciermanagement


Laat ons weten wat u van ons vindt via: https://ratecard.io/staffing-ms/review/RtYy1
 

  Neem contact met ons op


    Supportdesk
   support@staffingms.com
   T: +31 (0)10 76 00 900


   © Staffing Management Services B.V.
    Uitschrijven voor de nieuwsbrief

 

 

 

 

 

 

 LinkedIn Twitter Facebook